52 JO NAPALJENA DLAKAVA ЋENA SJEBANA KAO NIKAD PRE.