Dva kurca su bolja od jedne za požudnu Rusku Juliju