Fit dušo je pokupio picu u javnosti da se jebe u šumi